PhDr. ALENA ŠPIRKOVÁ

Psycholožka a gestalt terapeutka

Principy gestalt terapie
“Nejen moje práce, ale i životní filosofie souzní s principy gestalt terapie - respektujícího, vztahového a v neposlední řadě také tvořivého přístupu, který se zaměřuje na bytí tady a teď.”
Alena Špirková psycholog Hradec Králové
Baví mě být společně s klienty u jejich růstu, být u prohlubování sebeuvědomění, prozkoumávat jejich dosud neobjevený potenciál i limity, být přítomná změně vzorců, které přestaly být funkční, být u toho těžkého i vidět změny a nové obzory. V tom všem vás budu ráda doprovázet.
Soukromá psychologická praxe
Hradec Králové

PhDr. ALENA ŠPIRKOVÁ

Jsem klinická psycholožka a terapeutka. Pocházím z Hradce Králové, dlouho jsem žila v Praze a před pár lety se opět vrátila do svého rodiště. Ve své práci vycházím zejména z principů gestalt terapie, směru, který vede klienty prostřednictvím prohloubení svého uvědomění k lepšímu porozumění sami sobě a tím i k získání větší možnosti volby a svobody ve svých životech. Zásadní je pro mě utvoření bezpečného a důvěrného terapeutického vztahu.

Soustavně se vzdělávám, v poslední době nacházím inspiraci zejména v bodyterapeutických směrech (např. dílčí workshopy v Biosyntéze, Relational Living Body Psychotherapy – J. Appel-Opper, práce s hlasem v psychoterapii – Z. Vlčinská, relaxační techniky,…). Zajímá mě také terapie traumatu.
Pracuji pod pravidelnou individuální i skupinovou supervizí.

Jsem mámou dvou kluků a manželkou. Těší mě čas strávený tvořením hudby, čtením a chozením po horách. Baví mě vzájemná inspirace a momenty blízkých setkání.

2013 – 2017
Komplexní výcvik v Gestalt psychoterapii – Dialog (teoretická i sebezkušenostní část)
H. Fišerová, A. Polák, J. Rektor

2016
Atestace z klinické psychologie

2004 – 2010
Magisterské studium psychologie, FF UK
(2010 Rigorózní zkouška)

2005-2008
Bakalářské studium Mediální studia a žurnalistika a Sociální práce
FSS MU (distanční forma)

2021 – doposud
Ambulance klinické psychologie Elenio, Hradec Králové

2010 – doposud
Ambulance klinické psychologie Daria, Praha

2014 – 2016
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

4/2014 – 8/2014
Soukromá logopedická klinika LOGO, Praha

2010 – 8/2014
Pediatrická klinika FN Motol, Praha

Co nabízím

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Život přináší každému z nás kromě radostných chvil také těžké momenty. S temnými místy se můžeme potkat venku i uvnitř nás. Mnoho těžkostí zvládáme sami nebo s podporou svých blízkých. Některé těžkosti nás ale přerostou. To je chvíle, kdy je užitečné vyhledat odbornou pomoc.

Emoční potíže, ať už úzkosti, deprese, poruchy spánku nebo psychosomatické obtíže, chápu jako signály, že jsme se odchýlili sami od sebe a svých potřeb. Věřím, že sebeúzdravné síly má v sobě každý z nás. A že dobrým prostorem pro jejich probuzení a rozvinutí je bezpečný vztah s druhým člověkem.

Nabízím psychologické poradenství (včetně dlouhodobějšího terapeutického vedení) pro dospělé.

úzkosti, deprese, psychosomatické potíže, nadměrná zátěž

potíže ve vztazích

vyrovnání se s těžkými zážitky z minulosti

hledání vztahu k sobě, vnitřní rovnováhy, životního smyslu

nejistoty v oblasti genderové identity a sexuální orientace

osobnostní růst, prohlubování sebepoznání

CENÍK

Individuální konzultace (50-55min.)                  900 Kč
Online konzultace (50-55 min.)                          900 Kč

Platbu lze provést v hotovosti nebo bankovním převodem na konci sezení.
V případě, že se klient nemůže již domluveného setkání účastnit, je třeba se omluvit minimálně 24h předem (ideálně přes SMS). Jinak klient sezení hradí v plné výši.

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.

JAK SE OBJEDNAT

Termín setkání je třeba domluvit telefonicky předem na čísle 731 146 323

Sezení probíhají na adrese: Kavčí plácek 121/1, Hradec Králové 500 03
nebo online formou (např. prostřednictvím aplikace skype)

Pracovní doba: Pátek 7-13h

KONTAKT